2a3203f5-a44c-4c08-9f43-026c5aa94f24

Klostermølle

Anna Marie og Kristen Touborg Jensen, 6. generation

Sjette generation, Anna Marie og Kristen Touborg Jensen, overtog Klostermølle i 1968.


Den mølle, hvis bygninger eksisterer i dag, er fra 1835 og fra restaurering i 2000 samt 2015.


Det var 6. generation Anna Marie og Kristen Touborg Jensen som tog initiativ til og stod i spidsen for restaureringen. Med hjælp fra mange frivillige, Foreningen Klostermølles Venner og fonde er både bygningen, mølleinventar, møllehjul og mølledam genetableret.


Takket være den indsats har vi i dag en levende vandmølle i fuld funktion. Det var efterspurgt af de mange besøgende, lokalsamfundet og møllevenner.


Kristen og Anna Marie dyrkede økologisk korn af gamle danske kornsorter på markerne og malede kornet til mel på den nyrestaurerede stenkværn.

kristen
bacb5464-32f9-446a-bc7b-6d47cc56c669