2a3203f5-a44c-4c08-9f43-026c5aa94f24

Klostermølle

e4bf0160-1d59-4fdb-9f98-e3f7e2a90c32

Klostermølle, en vandmølle gennem generationer

I læ bag istidslandskabets smeltevandsbakker ligger Klostermølle. En rød vandmølle hvis historie går tilbage til 1400-tallet, og hvor familien Touborg nu bor på 7. generation.

Den nuværende mølle stammer fra 1835. Vi kan føre Touborg familiens tilhørsforhold til møllen tilbage til 1757. Sammen med mange frivillige har vi fået istandsat møllebygningerne først i 2000, og siden genetableret mølledammen i 2014. Fra sommeren 2015 kunne man atter høre vandhjulet dreje og kværnstenene male mel, da vi efter mere end 100 år uden vandhjul fik opsat et nyt vandhjul og de gamle kværne med støtte af bl.a. Realdanias projekt ”Underværker”.

Klostermølle er i dag en levende vandmølle, som efter generationsskifte i 2019 nu er ejet af 7. generation.

Hvis du har interesse i at følge Klostermølle, så er du velkommen til at melde dig ind i Foreningen Klostermølles Venner. Du kan melde dig ind ved at sende en e-mail til klostermolle@touborg.dk
ae1c291e-2cc2-4b57-90bb-3594c6b068f6
999b917d-f1c8-44b0-9827-044774cca322
57b138e1-e270-4dd5-aab3-2703e4119db8

Oprindelse: Da priorinden på det nærliggende ”Gudum Kloster” ønskede at male foderkorn, brødkorn samt at valse gryn, lod hun opføre en vandmølle. Tømmeret blev hentet så langt væk som i Skanderborg skovene.


Den oprindelige Klostermølle blev skyllet bort under et voldsomt tøbrud i 1829, og blev siden genopbygget 40 meter mod nord på lidt fastere bund i 1835. Selve bygningen er en vinkelbygning med mølleri og skænkestue. Skænkestuen blev anvendt som ventestue for de bønder, der var kommet til møllen for at få malet deres korn. Besøget i møllen kunne godt trække ud, hvis der ikke var vand nok i mølledammen til at male alt kornet. Vandmøllen havde stor betydning for det liv, der levedes i det vestjyske landområde, hvor bønderne kom til møllen for at få malet deres korn. Det gav grundlag for en god snak og udveksling af nyheder, når bønderne ventede i skænkestuen.